... Zegt een manager laatst tegen mij: "Ik weet soms ècht niet wat ze allemaal bedoelen met die termen zoals bijvoorbeeld ASL, BiSL, ITIL, Kaizen en Lean." Terwijl ik hem mijn visitekaartje overhandig zeg ik tegen hem: "Nou, wat ze eigenlijk daarmee bedoelen kan ik in 4 woorden voor je samenvatten: praktisch en gestructureerd aanpakken!" ...